PLANOWANIE NAUKI – PODZIAŁ MATERIAŁU NA CYKLE

 

kalendarz

W tabeli poniżej umieściłam proponowany przeze mnie podział materiału z matematyki na poziomie szkoły średniej na trzy cykle. We wpisie ANALIZA WYNIKÓW podałam tygodniowy rozkład poszczególnych cykli. Teraz macie już komplet informacji. Czas usiąść z kalendarzem i rozpisać poszczególne zagadnienia na tygodnie i dni.

Trochę pracy Was czeka, ale dobry plan to połowa sukcesu. Naprawdę warto się do niego przyłożyć. Kiedy to zrobicie, nauka przestanie być chaotyczna, a Wy będziecie doskonale wiedzieli, jak Wam idzie, na jakim etapie jesteście i co Was jeszcze czeka. To daje poczucie panowania nas sytuacją. Wiem, powtarzam się, ale uważam, że to ważne i warte powtórzenia.

Jak ułożyć plan?

Tu musicie zdać się na siebie. To do Was należy decyzja, czy powtarzacie po kolei, czy któryś dział jest dla Was szczególnie ciężki i wolicie zrobić go na początku. Wy musicie też ustalić, czy będziecie się uczyć codziennie, czy co drugi dzień, oczywiście biorąc pod uwagę stan Waszej obecnej wiedzy. Najlepiej będzie, jeśli ustalicie nawet godzinę nauki.

U mnie działa to tak, że im bardziej szczegółowy plan sobie ułożę, tym łatwiej mi się go realizuje. Nie dyskutuję wtedy z sobą, tylko siadam i odhaczam kolejne punkty. Tylko o jedno Was proszę: NAPRAWDĘ TO ZRÓBCIE!

DziałPierwszy cyklDrugi cyklTrzeci cykl
Liczby rzeczywiste-przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach
-obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
-pierwiastki i działania na nich
- potęgi o wykładniku wymiernym i działania na nich
-proste obliczenia procentowe
-przedziały liczbowe
-definicja logarytmu i zadania na jej podstawie
-lokaty bankowe
-pozostałe wzory z logarytmów
-błąd bezwzględny i względny przybliżenia
Wyrażenia algebraiczne-wzory skróconego mnożenia (a±b)2 oraz a2-b2
Równania i nierówności-sprawdzanie czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności
-równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
-korzystanie z własności iloczynu do rozwiązywania równań typu x(x-7)(x-3)=0

-układy równań z dwiema niewiadomymi
-równania i nierówności kwadratowe
- korzystanie z definicji pierwiastka do rozwiązywania równać typu x3=-8

-proste równania wymierne prowadzące do równań liniowych i kwadratowych

Funkcje-obliczanie wartości dla danego argumentu
-obliczanie dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość
-odczytywanie z wykresu miejsc zerowych
-rysowanie wykresu funkcji liniowej
- co oznaczają współczynniki a i b w funkcji liniowej?
-postacie funkcji kwadratowej

-odczytywanie z wykresu dziedziny, zbioru wartości, monotoniczność,
-wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie danych lub wykresu
-zamiana postaci funkcji kwadratowej
-rysowanie wykresu funkcji kwadratowej

-odczytywanie z wykresu wartości największej i najmniejszej w danym przedziale z rysunku i bez
-na podstawie wykresu f(x) rysowanie wykresów f(x+a), f(x)+a, f(-x), -f(x)
-wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie danych lub wykresu
-wykorzystanie funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zadań geometrycznych i fizycznych
-rysowanie wykresu f(x)=a/x
-rysowanie wykresów funkcji wykładniczych
-praktyczne wykorzystanie wykresów funkcji wykładniczych

Ciągi-obliczanie danego wyrazu ciągu ze wzoru
-obliczanie dwóch podstawowych typów zadań
-trudniejsze zadania wymagające użycia wzorów, np. zadania na sumę-badanie, czy ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny
Trygonometria-definicja funkcji trygonometrycznych
-korzystanie z tablic do odczytania funkcji trygonometrycznych danego kąta, także przybliżonych
- obliczanie kąta gdy dana jest wartość funkcji trygonometrycznych

- obliczenia pozostałych boków trójkąta gdy dany jest jeden bok i kąt
-korzystanie z prostych zależności między funkcjami trygonometrycznymi
-obliczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych gdy dana jest wartość jednej dla danego kąta
Planimetria-zależność między kątem środowym a wpisanym
-korzysta z właściwości stycznej do okręgu i właściwości okręgów stycznych
-podobieństwo trójkątów
-korzystanie z właściwości funkcji trygonometrycznych do obliczeń -korzystanie z wzoru na pole trójkąta o danych dwóch bokach i kącie między nimi
Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej-wyznaczanie współrzędnych środka odcinka
-wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dwa punkty
-obliczanie odległości dwóch punktów
-obliczanie punktu przecięcia się dwóch prostych

-wyznaczanie równania prostej prostopadłej lub równoległej do danej przechodzącej przez punkt
-badanie równoległości i prostopadłości dwóch prostych
-symetria względem osi i początku układu współrzędnych

Stereometria

-zaznaczanie kątów między dwoma odcinkami, między odcinkiem a płaszczyzną i między dwoma płaszczyznami w graniastosłupach ostrosłupach, stożkach i walcach
-określanie jaką figurą jest przekrój prostopadłościanu płaszczyzną

-proste zadania obliczeniowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa-zadania obliczeniowe z zastosowaniem trygonometrii
Elementy statystyki opisowej-średnia ważona i odchylenie standardowe
-mediana i dominanta
-proste zadania z prawdopodobieństwa

-reguła mnożenia i dodawania

Zaległości z gimnazjum

Jeśli macie spore zaległości z matematyki istnieje duża szansa, że sięgają one jeszcze gimnazjum. Zagadnienia z tabeli obejmują jednak tylko materiał przerabiany w szkołach ponadgimnazjalnych. Jeśli nie jesteście pewni stanu Waszej wiedzy zajrzyjcie do programu nauczania matematyki, na stronach 35-38 znajdziecie zagadnienia z gimnazjum. Jeśli po ich przejrzeniu stwierdzicie, że nie pamiętacie co najwyżej kilu rzeczy, dorzućcie je po prostu do pierwszego cyklu powtórek. Jeśli natomiast braki z gimnazjum są spore, dobrze byłoby wprowadzić cykl czwarty, właśnie z tych zagadnień, i powtórzyć je, oczywiście, jako pierwsze.

Jeśli coś będzie niejasne, pytajcie. Jeśli macie swoje sposoby na planowanie – podzielcie się. Chętnie nauczę się czegoś nowego. Nikt nie ma monopolu na rację.

 

Dodaj komentarz