• Rodzaj zadania

 • zadania zamknięte
  zadania otwarte
  wykaż

 • Autor

 • CKE
  Maturatornia

 • Dział

 • Liczby rzeczywiste

  liczby rzeczywiste
  potęgi
  pierwiastki
  logarytmy
  błąd bezwzględny i względny
  procenty

  Wyrażenia algebraiczne

  wyrażenia algebraiczne
  wzory skróconego mnożenia
  wykaż – nierówności

  Równania i nierówności

  równania i nierówności
  równania liniowe
  równania kwadratowe
  równania wymierne
  równania w formie iloczynu nawiasów
  inne równania - równości
  układy równań
  nierówności liniowe
  nierówności kwadratowe
  nierówności 2w1
  inne nierówności

  Funkcje

  funkcje
  funkcja liniowa
  funkcja kwadratowa
  funkcja typu a/x
  funkcja wykładnicza
  inne funkcje
  przesuwanie wykresu funkcji

  Ciągi

  ciągi
  ciąg arytmetyczny
  ciąg geometryczny
  suma ciągu
  zależność między sąsiednimi wyrazami
  n-ty wyraz ciągu

  Trygonometria

  trygonometria
  funkcje kata ostrego
  funkcje kąta 90-180
  tożsamości

  Planimetria

  planimetria
  kąty w okręgu
  podobieństwo
  trygonometria w planimetrii
  wykaż – planimetria

  Geometria analityczna

  geometria analityczna
  odcinek
  prosta
  proste prostopadłe i równoległe
  symetria

  Stereometria

  stereometria
  krawędzie - wierzchołki - ściany
  pole powierzchni; objętość
  trygonometira w stereometrii

  Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

  elementy statystyki opisowej - teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
  średnia - mediana - dominanta
  odchylenie standardowe
  kombinatoryka
  prawdopodobieństwo • Wybrane wzory matematyczne

 • Zadanie 1 (1 pkt.) matura - maj 2019

  Liczba naturalna \(n=2^{14}\cdot 5^{15}\) w zapisie dziesiętnym ma

  A. \(14\) cyfr B. \(15\) cyfr C. \(16\) cyfr D. \(30\) cyfr

   

  Podpowiedź: Aby zastosować tu jakikolwiek wzór musimy mieć albo takie same podstawy, albo takie same potęgi. Spróbuj zapisać inaczej \(5^{15}\) aby uzyskać liczbę \(14\) w potędze.
  Rozwiązanie: \(2^{14}\cdot 5^{15}=2^{14}\cdot 5^{14}\cdot 5=(2\cdot 5)^{14}\cdot 5=10^{14}\cdot 5=100000000000000\cdot 5=500000000000000\)
  Odpowiedź: B
  Zadanie 2 (1 pkt.) matura - maj 2018

  Dane są liczby \(a=3,6\cdot 10^{-12}\) oraz \(b=2,4\cdot 10^{-20}\). Wtedy iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy

  A. \(8,64\cdot 10^{-32}\) B. \(1,5\cdot 10^{-8}\) C. \(1,5\cdot 10^{8}\) D. \(8,64\cdot 10^{32}\)

   

  Podpowiedź: Dzielenie \(\frac{a\cdot{b}}{c\cdot{d}}\) można zapisać w postaci \(\frac{a}{c}\cdot\frac{b}{d}\). Skorzystaj także z wzorów do działań na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(\frac{a}{b}=\frac{3,6\cdot 10^{-12}}{2,4\cdot 10^{-20}}=\frac{3,6}{2,4}\cdot\frac{10^{-12}}{10^{-20}}=1,5 \cdot 10^{-12- (-20)}=1,5 \cdot 10^{-12+20}=1,5 \cdot 10^{8}\)
  Odpowiedź: C
  Zadanie 3 (1 pkt.)

  Dane są liczby \(a=5,6\cdot 10^{-8}\) oraz \(b=2,1\cdot 10^{23}\). Wtedy iloczyn \(a\cdot{b}\) jest równy

  A. \(11,76\cdot 10^{16}\) B. \(1,76\cdot 10^{14}\) C. \(11,76\cdot 10^{-31}\) D. \(1,176\cdot 10^{16}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj, że mnożenie jest przemienne, możemy dowolnie zmieniać kolejność mnożonych liczb. Skorzystaj także z wzorów do działań na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(a\cdot{b}=5,6\cdot 10^{-8} \cdot 2,1 \cdot 10^{23}=11,76\cdot 10^{-8+23}=11,76 \cdot 10^{15}=1,176\cdot 10^{16}\)
  Odpowiedź: D
  Zadanie 4 (1 pkt.)

  Dane są liczby \(a=1,2\cdot 10^{-11}\) oraz \(b=8,1\cdot 10^{-12}\). Suma liczb \(a\) i \(b\) jest równa

  A. \(2,01\cdot 10^{-11}\) B. \(9,3\cdot 10^{-23}\) C. \(82,2\cdot 10^{-12}\) D. \(9,3\cdot 10^{1}\)

   

  Podpowiedź: Aby dodać te liczby musimy doprowadzić je do takiej samej potęgi przy dziesiątce.
  Rozwiązanie:
  \(a+b=1,2 \cdot 10^{-11}+8,1\cdot10^{-12}=1,2\cdot10^{-11}+0,81\cdot10^{-11}=2,01\cdot10^{-11}\)
  Odpowiedź: A
  Zadanie 5 (1 pkt.)

  Znając wartość liczb \(a=2,7\cdot 10^{-31}\) oraz \(b=7,2\cdot 10^{-13}\) znajdź wartość wyrażenia \(2ab\)

  A. \(38,88\cdot 10^{-18}\) B. \(38,88\cdot 10^{18}\) C. \(3,888\cdot 10^{-45}\) D. \(3,888\cdot 10^{-43}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj, że mnożenie jest przemienne, możemy dowolnie zmieniać kolejność mnożonych liczb. Skorzystaj także ze wzorów do działań na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(2ab=2\cdot2,7\cdot10^{-31}\cdot7,2\cdot10^{-13}=38,88\cdot10^{-44}=3,888\cdot10^{-43}\)
  Odpowiedź: D
  Zadanie 6 (1 pkt.)

  Liczbę naturalną \(a=2,5^{21}\cdot 4^{22}\) można zapisać w postaci

  A. \(4\cdot10^{21}\) B. \(10^{43}\) C. \(100^{22}\) D. \(0,4\cdot10^{23}\)

   

  Podpowiedź: Aby zastosować tu jakikolwiek wzór musimy mieć albo takie same podstawy, albo takie same potęgi. Spróbuj zapisać inaczej \(4^{22}\) aby uzyskać liczbę \(21\) w potędze.
  Rozwiązanie:
  \(2,5^{21}\cdot 4^{22}=2,5^{21}\cdot 4^{21}\cdot 4=(2,5\cdot 4)^{21}\cdot 4=10^{21}\cdot 4=4\cdot10^{21}\)
  Odpowiedź: A
  Zadanie 7 (1 pkt.)

  Wyrażenie \(\frac{9\sqrt{3}\cdot\frac{1}{27}}{81^{-1}}\) jest równe

  A. \(3^{-\frac{9}{2}}\) B. \(3\) C. \(3^{\frac{7}{2}}\) D. \(1\)

   

  Podpowiedź: Skorzystaj z wzorów na działania na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(\frac{9\sqrt{3}\cdot\frac{1}{27}}{81^{-1}}=\frac{3^{2}\cdot3^{\frac{1}{2}}\cdot3^{-3}}{\left(3^{4}\right)^{-1}}=\frac{3^{2+\frac{1}{2}+(-3)}}{3^{-4}}=\frac{3^{-\frac{1}{2}}}{3^{-4}}=3^{-\frac{1}{2}-(-4)}=3^{-\frac{1}{2}+4}=3^{\frac{7}{2}}\)
  Odpowiedź: C