• Rodzaj zadania

 • zadania zamknięte
  zadania otwarte
  wykaż

 • Autor

 • CKE
  Maturatornia

 • Dział

 • Liczby rzeczywiste

  liczby rzeczywiste
  potęgi
  pierwiastki
  logarytmy
  błąd bezwzględny i względny
  procenty

  Wyrażenia algebraiczne

  wyrażenia algebraiczne
  wzory skróconego mnożenia
  wykaż – wyrażenia algebraiczne

  Równania i nierówności

  równania i nierówności
  równania liniowe
  równania kwadratowe
  równania wymierne
  równania w formie iloczynu nawiasów
  inne równania - równości
  układy równań
  nierówności liniowe
  nierówności kwadratowe
  nierówności 2w1
  inne nierówności

  Funkcje

  funkcje
  funkcja liniowa
  funkcja kwadratowa
  funkcja typu a/x
  funkcja wykładnicza
  inne funkcje
  przesuwanie wykresu funkcji

  Ciągi

  ciągi
  ciąg arytmetyczny
  ciąg geometryczny
  suma ciągu
  zależność między sąsiednimi wyrazami
  n-ty wyraz ciągu

  Trygonometria

  trygonometria
  funkcje kata ostrego
  funkcje kąta 90-180
  tożsamości

  Planimetria

  planimetria
  kąty w okręgu
  podobieństwo
  trygonometria w planimetrii
  wykaż – planimetria

  Geometria analityczna

  geometria analityczna
  odcinek
  prosta
  proste prostopadłe i równoległe
  symetria

  Stereometria

  stereometria
  krawędzie - wierzchołki - ściany
  pole powierzchni i objętość
  trygonometira w stereometrii

  Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

  elementy statystyki opisowej - teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
  średnia - mediana - dominanta
  odchylenie standardowe
  kombinatoryka
  prawdopodobieństwo

 • Matury CKE

  Zadania mogą być w nieco innej kolejności niż na arkuszach.

 • matura - maj 2019
  matura - maj 2018 • Wybrane wzory matematyczne

 • Zadanie 1 (1 pkt.) matura - maj 2019

  Liczba \(\log_{\sqrt{2}} 2\) jest równa

  A. \(2\) B. \(4\) C. \(\sqrt{2}\) D. \(\frac{1}{2}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie:
  Jak już napisałam w podpowiedzi - logarytm należy traktować jako pytanie o potęgę, do której została podniesiona "ta mała" liczba aby wyszła nam "ta duża". W tym przypadku do jakiej potęgi należy podnieść \(\sqrt{2}\) aby otrzymać liczbę \(2\). Jeśli mamy wprawę i dobrze opanowane potęgi możemy napisać wynik od razu: \[\log_{\sqrt{2}} 2=2\qquad\textrm{bo } \sqrt{2}^{2}=2\] Jeśli nie, to zapisujemy to pytanie w formie równania. \[\sqrt{2}^{x}=2 \] Kolejnym krokiem będzie zapisanie liczb po obu stronach jako potęgi o takiej samej podstawie: \[2^{\frac{1}{2}x}=2^{1} \] Jeśli podstawy są takie same, to potęgi też muszą być równe. Przyrównujemy więc potęgi i obliczamy \(x\): \begin{eqnarray*}\frac{1}{2}x&=&1\qquad\textrm{/}:\frac{1}{2} \\x&=&1\cdot\frac{2}{1}\\ x&=&2\end{eqnarray*}
  Odpowiedź: A
  Zadanie 2 (1 pkt.)

  Liczba \(\log_{\sqrt{3}} 9\sqrt{3}\) jest równa

  A. \(4\) B. \(5\) C. \(5\frac{1}{2}\) D. \(6\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie:
  \(\left(\sqrt{3}\right)^{x}=9\sqrt{3}\) \( 3^{\frac{1}{2}x}=3^{2}\cdot 3^{\frac{1}{2}} \\ 3^{\frac{1}{2}x}=3^{2\frac{1}{2}} \) \(\frac{1}{2}x=2\frac{1}{2}\) /\(:\frac{1}{2}\)
  \(x=\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{1} \\ x=5\)
  Odpowiedź: B
  Zadanie 3 (1 pkt.)

  Liczba \(\log_{5} 5\sqrt{5}\) jest równa

  A. \(\frac{1}{2}\) B. \(\frac{3}{2}\) C. \(\frac{5}{2}\) D. \(-\frac{1}{2}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie: \(5^{x}=5\sqrt{5} \\ 5^{x}=5^{1}\cdot 5^{\frac{1}{2}} \\ 5^{x}=5^{\frac{3}{2}} \\ x=\frac{3}{2}\)
  Odpowiedź: B
  Zadanie 4 (1 pkt.)

  Liczbę \(\log_{\sqrt{5}} 125\) możemy zapisać jako

  A. \(2\) B. \(3\) C. \(5\) D. \(6\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie: \(\sqrt{5}^{x}=125 \\ 5^{\frac{1}{2}x}=5^{3} \\ \frac{1}{2}x=3 \\ x=6\)
  Odpowiedź: D
  Zadanie 5 (1 pkt.)

  Liczba \(\log_{5} \frac{1}{25}\) jest równa

  A. \(2\) B. \(\frac{1}{2}\) C. \(\sqrt{2}\) D. \(-2\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie: \(5^{x}=\frac{1}{25} \\ 5^{x}=25^{-1} \\ 5^{x}=5^{-2} \\ x=-2 \)
  Odpowiedź: D
  Zadanie 6 (1 pkt.)

  Liczba \(\log_{3\sqrt{3}} 3\) jest równa

  A. \(\frac{2}{3}\) B. \(\frac{3}{2}\) C. \(\frac{1}{2}\) D. \(-2\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie: \(\left(3\sqrt{3}\right)^{x}=3 \\ \left(3^{1}\cdot 3^{\frac{1}{2}}\right)^{x}=3^{1} \\ 3^{\frac{3}{2}x}=3^{1} \\ \frac{3}{2}x=1 \\ x=\frac{2}{3} \)
  Odpowiedź: A
  Zadanie 7 (1 pkt.)

  Liczba \(\log_{\frac{1}{2}} 4\) jest równa

  A. \(\frac{1}{2}\) B. \(-2\) C. \(2\) D. \(-\frac{1}{2}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj: Logarytm to pytanie, do której potęgi została podniesiona "ta mała" liczba, żeby otrzymać "tą dużą".
  Rozwiązanie: \(\left(\frac{1}{2}\right)^{x}=4 \\ 2^{-x}=2^{2} \\ -x=2 \\ x=-2\)
  Odpowiedź: B