• Rodzaj zadania

 • zadania zamknięte
  zadania otwarte
  wykaż

 • Autor

 • CKE
  Maturatornia

 • Dział

 • Liczby rzeczywiste

  liczby rzeczywiste
  potęgi
  pierwiastki
  logarytmy
  błąd bezwzględny i względny
  procenty

  Wyrażenia algebraiczne

  wyrażenia algebraiczne
  wzory skróconego mnożenia
  wykaż – wyrażenia algebraiczne

  Równania i nierówności

  równania i nierówności
  równania liniowe
  równania kwadratowe
  równania wymierne
  równania w formie iloczynu nawiasów
  inne równania - równości
  układy równań
  nierówności liniowe
  nierówności kwadratowe
  nierówności 2w1
  inne nierówności

  Funkcje

  funkcje
  funkcja liniowa
  funkcja kwadratowa
  funkcja typu a/x
  funkcja wykładnicza
  inne funkcje
  przesuwanie wykresu funkcji

  Ciągi

  ciągi
  ciąg arytmetyczny
  ciąg geometryczny
  suma ciągu
  zależność między sąsiednimi wyrazami
  n-ty wyraz ciągu

  Trygonometria

  trygonometria
  funkcje kata ostrego
  funkcje kąta 90-180
  tożsamości

  Planimetria

  planimetria
  kąty w okręgu
  podobieństwo
  trygonometria w planimetrii
  wykaż – planimetria

  Geometria analityczna

  geometria analityczna
  odcinek
  prosta
  proste prostopadłe i równoległe
  symetria

  Stereometria

  stereometria
  krawędzie - wierzchołki - ściany
  pole powierzchni i objętość
  trygonometira w stereometrii

  Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

  elementy statystyki opisowej - teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
  średnia - mediana - dominanta
  odchylenie standardowe
  kombinatoryka
  prawdopodobieństwo

 • Matury CKE

  Zadania mogą być w nieco innej kolejności niż na arkuszach.

 • matura - maj 2019
  matura - maj 2018 • Wybrane wzory matematyczne

 • Zadanie 1 (1 pkt.) matura - maj 2019

  Liczba naturalna \(n=2^{14}\cdot 5^{15}\) w zapisie dziesiętnym ma

  A. \(14\) cyfr B. \(15\) cyfr C. \(16\) cyfr D. \(30\) cyfr

   

  Podpowiedź: Aby zastosować tu jakikolwiek wzór musimy mieć albo takie same podstawy, albo takie same potęgi. Spróbuj zapisać inaczej \(5^{15}\) aby uzyskać liczbę \(14\) w potędze.
  Rozwiązanie:
  Aby w tym zadaniu ruszyć z miejsca musimy zastanowić się o co autor miał na myśli. Ilości miejsc nie określimy podnosząc bezpośrednio liczby to tych ogromnych potęg, bo kalkulatory wysiądą (przynajmniej te, które można mieć na maturze). Tu musi być sposób. Zauważmy, że liczby \(2\cdot 5\) dają nam \(10\), a dziesiątkę łatwo podnieść do potęgi nawet w pamięci. Ale... nie ma tu takich samych potęg aby móc wykonać to mnożenie. Jak "zrobić" te same potęgi? Zapisując liczbę \(5^{15}\) jako \(5^{14}\cdot 5\). Dalej już pójdzie. \[2^{14}\cdot 5^{15}=2^{14}\cdot 5^{14}\cdot 5=(2\cdot 5)^{14}\cdot 5=10^{14}\cdot 5=100000000000000\cdot 5=500000000000000\] Mam nadzieję, że wszystko jasne. Możemy teraz policzyć ile tych cyfr jest. Jeśli mi się zera nie pomieszały, to wychodzi \(15\) ;)
  Odpowiedź: B
  Zadanie 2 (1 pkt.) matura - maj 2018

  Dane są liczby \(a=3,6\cdot 10^{-12}\) oraz \(b=2,4\cdot 10^{-20}\). Wtedy iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy

  A. \(8,64\cdot 10^{-32}\) B. \(1,5\cdot 10^{-8}\) C. \(1,5\cdot 10^{8}\) D. \(8,64\cdot 10^{32}\)

   

  Podpowiedź: Dzielenie \(\frac{a\cdot{b}}{c\cdot{d}}\) można zapisać w postaci \(\frac{a}{c}\cdot\frac{b}{d}\). Skorzystaj także z wzorów do działań na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(\frac{a}{b}=\frac{3,6\cdot 10^{-12}}{2,4\cdot 10^{-20}}=\frac{3,6}{2,4}\cdot\frac{10^{-12}}{10^{-20}}=1,5 \cdot 10^{-12- (-20)}=1,5 \cdot 10^{-12+20}=1,5 \cdot 10^{8}\)
  Odpowiedź: C
  Zadanie 3 (1 pkt.)

  Dane są liczby \(a=5,6\cdot 10^{-8}\) oraz \(b=2,1\cdot 10^{23}\). Wtedy iloczyn \(a\cdot{b}\) jest równy

  A. \(11,76\cdot 10^{16}\) B. \(1,76\cdot 10^{14}\) C. \(11,76\cdot 10^{-31}\) D. \(1,176\cdot 10^{16}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj, że mnożenie jest przemienne, możemy dowolnie zmieniać kolejność mnożonych liczb. Skorzystaj także z wzorów do działań na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(a\cdot{b}=5,6\cdot 10^{-8} \cdot 2,1 \cdot 10^{23}=11,76\cdot 10^{-8+23}=11,76 \cdot 10^{15}=1,176\cdot 10^{16}\)
  Odpowiedź: D
  Zadanie 4 (1 pkt.)

  Dane są liczby \(a=1,2\cdot 10^{-11}\) oraz \(b=8,1\cdot 10^{-12}\). Suma liczb \(a\) i \(b\) jest równa

  A. \(2,01\cdot 10^{-11}\) B. \(9,3\cdot 10^{-23}\) C. \(82,2\cdot 10^{-12}\) D. \(9,3\cdot 10^{1}\)

   

  Podpowiedź: Aby dodać te liczby musimy doprowadzić je do takiej samej potęgi przy dziesiątce.
  Rozwiązanie:
  \(a+b=1,2 \cdot 10^{-11}+8,1\cdot10^{-12}=1,2\cdot10^{-11}+0,81\cdot10^{-11}=2,01\cdot10^{-11}\)
  Odpowiedź: A
  Zadanie 5 (1 pkt.)

  Znając wartość liczb \(a=2,7\cdot 10^{-31}\) oraz \(b=7,2\cdot 10^{-13}\) znajdź wartość wyrażenia \(2ab\)

  A. \(38,88\cdot 10^{-18}\) B. \(38,88\cdot 10^{18}\) C. \(3,888\cdot 10^{-45}\) D. \(3,888\cdot 10^{-43}\)

   

  Podpowiedź: Pamiętaj, że mnożenie jest przemienne, możemy dowolnie zmieniać kolejność mnożonych liczb. Skorzystaj także ze wzorów do działań na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(2ab=2\cdot2,7\cdot10^{-31}\cdot7,2\cdot10^{-13}=38,88\cdot10^{-44}=3,888\cdot10^{-43}\)
  Odpowiedź: D
  Zadanie 6 (1 pkt.)

  Liczbę naturalną \(a=2,5^{21}\cdot 4^{22}\) można zapisać w postaci

  A. \(4\cdot10^{21}\) B. \(10^{43}\) C. \(100^{22}\) D. \(0,4\cdot10^{23}\)

   

  Podpowiedź: Aby zastosować tu jakikolwiek wzór musimy mieć albo takie same podstawy, albo takie same potęgi. Spróbuj zapisać inaczej \(4^{22}\) aby uzyskać liczbę \(21\) w potędze.
  Rozwiązanie:
  \(2,5^{21}\cdot 4^{22}=2,5^{21}\cdot 4^{21}\cdot 4=(2,5\cdot 4)^{21}\cdot 4=10^{21}\cdot 4=4\cdot10^{21}\)
  Odpowiedź: A
  Zadanie 7 (1 pkt.)

  Wyrażenie \(\frac{9\sqrt{3}\cdot\frac{1}{27}}{81^{-1}}\) jest równe

  A. \(3^{-\frac{9}{2}}\) B. \(3\) C. \(3^{\frac{7}{2}}\) D. \(1\)

   

  Podpowiedź: Skorzystaj z wzorów na działania na potęgach - Wybrane wzory matematyczne str. 1.
  Rozwiązanie:
  \(\frac{9\sqrt{3}\cdot\frac{1}{27}}{81^{-1}}=\frac{3^{2}\cdot3^{\frac{1}{2}}\cdot3^{-3}}{\left(3^{4}\right)^{-1}}=\frac{3^{2+\frac{1}{2}+(-3)}}{3^{-4}}=\frac{3^{-\frac{1}{2}}}{3^{-4}}=3^{-\frac{1}{2}-(-4)}=3^{-\frac{1}{2}+4}=3^{\frac{7}{2}}\)
  Odpowiedź: C