• Rodzaj zadania

 • zadania zamknięte
  zadania otwarte
  wykaż

 • Autor

 • CKE
  Maturatornia

 • Dział

 • Liczby rzeczywiste

  liczby rzeczywiste
  potęgi
  pierwiastki
  logarytmy
  błąd bezwzględny i względny
  procenty

  Wyrażenia algebraiczne

  wyrażenia algebraiczne
  wzory skróconego mnożenia
  wykaż – wyrażenia algebraiczne

  Równania i nierówności

  równania i nierówności
  równania liniowe
  równania kwadratowe
  równania wymierne
  równania w formie iloczynu nawiasów
  inne równania - równości
  układy równań
  nierówności liniowe
  nierówności kwadratowe
  nierówności 2w1
  inne nierówności

  Funkcje

  funkcje
  funkcja liniowa
  funkcja kwadratowa
  funkcja typu a/x
  funkcja wykładnicza
  inne funkcje
  przesuwanie wykresu funkcji

  Ciągi

  ciągi
  ciąg arytmetyczny
  ciąg geometryczny
  suma ciągu
  zależność między sąsiednimi wyrazami
  n-ty wyraz ciągu

  Trygonometria

  trygonometria
  funkcje kata ostrego
  funkcje kąta 90-180
  tożsamości

  Planimetria

  planimetria
  kąty w okręgu
  podobieństwo
  trygonometria w planimetrii
  wykaż – planimetria

  Geometria analityczna

  geometria analityczna
  odcinek
  prosta
  proste prostopadłe i równoległe
  symetria

  Stereometria

  stereometria
  krawędzie - wierzchołki - ściany
  pole powierzchni i objętość
  trygonometira w stereometrii

  Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

  elementy statystyki opisowej - teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
  średnia - mediana - dominanta
  odchylenie standardowe
  kombinatoryka
  prawdopodobieństwo

 • Matury CKE

  Zadania mogą być w nieco innej kolejności niż na arkuszach.

 • matura - maj 2019
  matura - maj 2018 • Wybrane wzory matematyczne

 • Brak zadań o podanych kryteriach!